Forsikring

HAKO Elektro har i dag en egen avdeling med 8 montører, 2 lærlinger og 1 saksbehandler som arbeider mot forsikringsmarkedet. Vi er blant landets ledende aktører innen elektro på forsikring, og har ett tett samarbeid med de største forsikringsselskapene og saneringsselskapene i Norge- IF, Tryg, Recover Nordic, Frøiland Bygg skade og Kaph Entreprenør for å nevne noen. 

Hako Elektro bistår i alle typer skader. Vannskader, brannskader, skadedyr, samt elektriske fenomen (som f.eks. jordfeil, lynnedslag osv). Vi har også en vaktordning mot forsikrings-selskapene med førstehjelpsutrykning der det er behov for elektriker, døgnet rundt. Vi har alt fra små de, – og remonteringsoppdrag, til større oppdrag som totalskadede leiligheter og hus.

Våre elektrikere møter fortvilede forsikringstakere som har fått en uventet skade, og vi gjør vårt ytterste for å hjelpe de tilbake til «hverdagen med ett smil. På bildene ovenfor ser du et eksempel. Her har det vært brann i ett sikringsskap hvor det var umulig å finne ut hva som var av kurser, samt hva de gikk til. Vi har da bygd opp igjen skapet ved å lokalisere hvor kabler har gått, samt størrelse på kabelen.