Sikkerhet

Innenfor sikkerhet så snakker vi om brannvarsling- og nødlysanlegg, samt andre sikkerhetfunksjoner som kan tilknyttes KNX. Det finnes ulike type systemer, men de har som funksjon å forebygge og varsle om farlige situasjoner. Systemene leveres både til industri, næring og sameier. Det viktigste er å finne den løsningen som er best tilpasset bygget og kravene fra myndighetene. 

Vi samarbeider med anerkjente leverandører som leverer solide løsninger. HAKO har både kompetansen og erfaringen til å prosjektere og installere anlegg i alle størrelser og typer. 

Hvorfor bruke HAKO Elektro?

Vi benytter oss av den nyeste og beste teknologien når vi prosjekter brannvarsling- og nødlysanlegg for våre kunder. HAKO har intern kompetanse som kan bistå både bedrifter, sameier og industri med å prosjektere et nytt anlegg. Du kan være sikker på at du får levert et komplett anlegg som følger kravene fra myndighetene. 

Hvilke løsninger leverer dere?

Vi leverer løsninger fra en rekke anerkjente leverandører. Hvilket system og løsning som brukes på det enkelte prosjekt vurderes ut ifra blant annet behov, størrelsen, kompleksiteten og eventuelt oppkobling mot eksisterende systemer.