miljo ansvarMiljøetpåvirker oss alle. Det er nesten umulig å åpne en avis eller følge med på andreinformasjonskanaler uten å få med seg elementer om sammenheng mellom energibrukog pågående klimaendringer

Vårtfagområde kan absolutt bidra til redusert energiforbruk hos våre kunder.

Vi i Hakotar miljøet på alvor, enten det gjelder kildesortering, valg av miljøvennligematerialer, energibruk, inneklima eller arbeidsmiljøet blant ansatte.

Vi er ikke ISO sertifisert, men er opptatt av å følge de ISO-standarder som er relevante.