Elkontroll fra HAKO Elektro

Visste du at det kreves sertifisering for å kunne gjennomføre elkontroll av bolig? Vi i Hako er stolte av å igjen være Nemko sertifisert for å kunne gjennomføre elkontroll av boliger.

En elkontroll går gjennom hele det elektriske anlegget ditt for å avdekke alvorlige feil som kan føre til brann. Det anbefales en ny kontroll minimum hvert femte år. 

Hvor lenge er det siden du sjekket din egen bolig? Jevnlig elkontroll kan også gi deg rabatt på forsikringspremien. 

Kr 3 990,-

Hva sjekker dere i elkontroll?

Tavlen
Vi starter kontrollen i sikringsskapet. Det blir sjekket for varmegang og at tilstanden til skapet er god. Jordfeilbryter og overspenningsvern blir sjekket om skapet har dette. Hvis du ikke har dette, så anbefaler vi på det sterkeste at man installerer dette. Siste punktet er å sjekke tilstanden til jordingsanlegget.

Termografering
For å avdekke skjulte feil bruker vi termografering. Da kan vi oppdage varmegang som kommer fra overbelastning eller feil. Vi bruker sertifisert personell  og utstyr. 

Stikkontakter, apparater og lampepunkter
Her sjekker vi ofte apparater som brukes ofte og trekker mye strøm. Det vil si vaskemaskin, ovn, varmtvannsbereder, komfyr, oppvaskmaskin og lignende. På bad og vaskerom sjekker vi at stikkontaktene er jordet. Målet er å avdekke feil i elektriske punkter som benyttes mye og kan ha feil. 

Tilstandsrapport
Når vi er ferdige får du en komplett tilstandsrapport av anlegget ditt. Underveis i kontrollen får du også tips og råd rundt det elektriske anlegget. 

Bestill elkontroll fra HAKO Elektro