Ved å bruke energien mer effektivt bidrar vi til redusertemiljøproblemer.

Enøk

Energi effektivisering

Vi kan energisparing, send oss en mail eller ring oss for nærmere avtale, kontakt Ole Christian på telefon 23 05 81 30 eller ole.christian@hako-elektro.no

Energieffektivisering
I dagens samfunn, ett svært energikrevendesamfunn, har vi alle forståelse for at energiproduksjonen har konsekvenser formiljøet. Ved å bruke energien mer effektivt bidrar vi til redusertemiljøproblemer.

enokBygningsmassene i Norge står for ca 40 % avNorges sluttforbruk av energi. Et mål om en tredjedels reduksjon avenergiforbruket i eksisterende bygningsmasse er absolutt realistisk.Selvfølgelig er samspillet mellom de ulike energibærere viktig for å oppnå enreduksjon i en slik størrelsesorden. Vi vet at vi som elektrofagmenn kan bidratil en betydelig del av denne reduksjonen.

Energisparing bidrar til

  • redusert behov for energiproduksjon
  • reduser tstrømregning
  • redusert CO2 utslipp