Befaring

Ring oss for avtale om befaring eller budsjettpris, 23 05 81 30 eller send oss en mail post@hako-elektro.no

Med vennlig hilsen
Ole Chr Skarby
Daglig leder

I vinter bør styremedlemmer og eiere av bygårder rette oppmerksomheten mot taket.
Istapper fra tak kan være et vakkert syn, men svært farlig!

Med vinteren kommer nok en gang faren for snø, is-, og tak-, ras som medfører skade for eiendom og helse, i verste fall personskader på tilfeldige forbipasserende.

Når slike hendelser oppstår, vil spørsmålet om erstatningsansvar og straffeansvar oppstå.

Politivedtektene for Oslo § 4-1 slår fastgårdeiers plikter vedrørende snø, is og takras. Vedtektene pålegger gårdeier å rydde tak for snø og is slik at ras ned på offentlig sted unngås.

Når det kan være fare for ras av snø og is er eier pliktig til å iverksette tiltak slik at ras unngås. Når det gjelder boligselskaper er det styret som har ansvaret for ovennevnte.

Varmekabler er velegnet til å forebygge is- og snø- i takrenner og nedløp.

Is og Istapper faller ned fra tak hver eneste vinter.

Frostsikring av takrenner og nedløp er derfor et spørsmål om sikkerhet i forhold til personer som oppholder seg på bakken under.

I tillegg unngår du ødelagte tak, takrenner og nedløp etter frostsprengning.

Typiske bruksområder for varmekabler

  • Tining av is i takrenner og nedløp
  • Tining av is ved sluk

Priseksempel komplett levert, montert og idriftsatt.

Bygård i Oslo med 4 etasjer 30 meter takrenne og 2  taknedløp a 12 meter-

Kr 35.000 eks mva.

Prisen inkluderer selvregulerende varmekabel, leie av lift, egen kurssikring servicebryter, termostat. Og ikke minst avsperring av nødvendig del av gatelegemet med godkjent personell når arbeidet pågår.

Egeninnsatsen til styret består i å sette ut sperrebukker slik at bakkearealet er tilgjengelig for våre arbeider når vi kommer med liften. Vi skisserer i forkant hvor det aktuelle området skal avgrenses.

Ta kontakt med oss i Hako så gir vi deg et fastpristilbud eller en budsjettpris for din gård

  • For å gi en budsjettpris trenger vi antall meter takrenne og hvor mange nedløp og lengde på disse.
  • For å gi fastpris må vi avtale tid for befaring.

En enkel skisse over bygget som viser takrenner og nedløp er til stor hjelp.