Hos oss får du faglig bistand tilbehovsvurdering , prosjektering og installasjon av komplette løsninger.

Prosjekt

Prosjekt = Bolig kontor og næringsbygg
Hako har i alle år vært en leverandør av totalentrepriser innen elektro og telematikk. Hako tilbyr i dag komplette installasjoner for små og store bygg, boliger, kontor og næring.

Hos oss får du faglig bistand tilbehovsvurdering , prosjektering og installasjon av komplette løsninger.

Vi tenker gjerne langsiktig i sammen med deg og kan bidra til å tenke på gode funksjoner, driftsikre løsninger  og ikkeminst livssykluskostnader før installasjonen tar til.

Vi har tro på at våre leverandører liggeri front når det gjelder produktutvikling. For å gi deg et best mulig produkt samarbeider vi med anerkjente leverandører om dine løsninger. Du velgerseklvfølgelig om du vil ha nye innovative produkter, eller mer tradisjonelle utprøvde løsninger.

Sammen sørger vi for at du får en installasjon tilpasset dine behov.

Arbeidetomfatter:

  • Behovsavklaring
  • Planlegging
  • Beregning og dimensjonering
  • Gjennomføring
  • Brukerdokumentasjon
  • Sluttkontroll
  • Overlevering