Prinsdal skole

Asker entreprenør hadde hovedentreprisen med Undervisningsbygg Oslo KF

Byggetid ca 12 måneder og ferdigstilt til skolestart august 2019

Bygget er på 4 etasjer på til sammen ca 2 000 m2 og i tillegg følger sammenknytning med eksisterende skolebygg.

Hako Elektro AS hadde entreprisen for elektro med følgende leveranser:

 • System for jording
 • Føringsveier
 • Hovedfordeling og underfordelinger
 • Kursopplegg
 • El arbeider for solavskjerming
 • El arbeider for automasjon, kjøling og ventilasjon
 • Levere og montere belysning og nødlys
 • Levere og montere ur anlegg
 • Levere og montere UPS
 • Sprede nett for tele og data
 • Levere og montere pasientsignal anlegg
 • Levere og montere adgangskontroll, innbruddsalarm og brannalarmanlegg
 • Levere og montere kameraovervåking