KNX er ett åpent bussbasert styringssystem for styring av lys, varme og integrasjon mot andre byggelementer som ventilasjon og alarm.

KNX

KNX anlegg

Det finnes mange muligheter, og om det er noe du lurer på, så er det bare å spørre oss.

Hako Elektro kan levere, programmere, og instruere alle former for KNX anlegg.

KNX er ett åpent bussbasert styringssystem for styring av lys, varme og integrasjon mot andre byggelementer som ventilasjon og alarm.

KNX i praktisk betydning

Med KNX, kan du styre alle funksjoner fra alle plasser i en bygning, f.eks via mobiltelefon, eller internett.
Det er lett å konfigurere systemet til at flere funksjoner skal utføres på en kommando.
Med sentrale kommandoer kan man for eksempel kjøre opp alle persienner samtidig, aktivere konstantlysstyring, og aktivere individuell temperaturregulering i hvert rom.

Hva med sikkerhet?

Med KNX kan profesjonelle sikkerhetsfunksjoner bygges inn i installasjonen. Et separat styringspanel henter inn alle sikkerhetsrelaterte signaler og utløser alarm.
Panelet kan igjen sende dette til en loggprinter, eller sende det til en valgfri plass.

Hva med automatisering?

I bygningsinstallasjoner med KNX er du ikke begrenset til manuell styring av funksjonene.
Ved bruk av reguleringssystem kan en definere individuelle dagsprofiler for hvert enkelt rom, og automatisk justere belysning til et bestemt nivå.
Tidsstyringsprogram anbefales for automatisk hendelsesstyring. Markiser og persienner kjøres opp når det blåser for mye.
EIB overvåker bygningen og kan for eksempel isolere deler av de elektriske kretsene ved brann, samt overvåke energiforbruket.

Endringer kan gjøres uten montasjearbeid.

Har kontoret blitt ett møterom? Har toppetasjen blitt bygd om til en kantine? Behøver du andre funksjoner enn hva som var originalt tenkt?
Endringene kan enkelt utføres i programvare, og oppdateres til å gjelde umiddelbart.

Hva betyr utrykkene:

Bussankobler

Dette er enheten som inneholder den fysiske adressen til for eksempel bryteren, og også programmet den skal inneholde.Bussankoblere brukes ikke på alle enheter, men de fleste, og forenkler bytte av komponenter i ett allerede montert anlegg.

PIR

[Passive InfraRed] også kjent som bevegelsesdetektor/bevegelsesmelder. Dette er enheten som ?ser? rommet, og bevegelsene i det. De fleste PIR som leveres for KNX har også lysføler og innbruddsfunksjonalitet.

Persienneaktuator

Reléenhet som styrer persienner og markiser.

Linjekobler

Enhet som brukes mellom underlinjer og hovedlinjer, mellom hovedlinjer og områdelinjer. Enheten isolerer linjene elektrisk, og fungerer som ett filter som bare slipper gjennom nødvendig kommunikasjon til underlinje, og enheter koblet til denne.

Grensesnitt

Enhet som brukes for kommunikasjon under programmering, eller for kommunikasjon med toppnivåsystemer for integrasjon mot for eksempel ventilasjonsstyring, eller varme.

Pille

Også kjent som universalt brytergrensesnitt. Kan programmeres til å fungere som både inngang og utgang. Typiske bruksområder er: konvensjonelle trykknapper, hjelpekontakter, magnetkontakter, vannalarm, lysdioder, og varmestyring.