Til hovedinnhold

Priser

Prisliste fra Hako Elektro AS virkningstidspunkt 01.05.2023

Installasjonsoppdrag, rådgivning og enøk anbefalinger:

Hako Elektro AS tilbyr komplette løsninger fra rådgivning til installasjon, service og vedlikehold.

Vi arbeider med tradisjonell el installasjon som lys og varme, elbil, alarmanlegg, adgangskontroll, kameraovervåking, tele, data og fiber løsninger.

Våre priser er:

For mindre oppdrag er serviceoppdrag den vanligste løsningen;

  • Det faktureres etter medgått tid og materiell.

For mange oppdrag vil det være økonomisk fordelaktig for kunden å utføre oppdrag etter forbrukt timer og materiell. Kunden slipper å betale for befaringer og priskalkyler, samt risikopåslag
for uforutsette oppgaver som normalt må tas med i tilbudet.Våre dyktige servicemontører er vant med å gi kunden de beste råd og anbefalinger og instruert om å kontakte saksbehandler om de er i tvil om løsningen.

Arbeider hvor kunden selv vil holde materiell.
Timepris er i de tilfellene hvor kunden selv holder materiell kr. 1 220,- eks. mva/1 525,- inkl. mva.

Vi presiserer, vår erfaring med materiell som leveres av kunde ofte er mer tidkrevende å montere enn materiell levert av oss.

Materiellet skal ha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes. Det er kundens ansvar å fremlegge denne dokumentasjon
Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturer medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter, eventuelt tiden dette tar om kunde selv ønsker å fremskaffe erstatningsprodukter.

Det gis ingen form for garanti for produkter som ikke er levert av oss.

Ved avbestilling senere enn 1 arbeidsdag før avtalt oppmøte faktureres startpris/minstepris.

Vedrørende bestilt materiell til oppdraget vil alle påløpte kostnader bli fakturert.

Generelt er våre betalingsbetingelser 10 dager.