Din lokale elektriker

Når det er kvalitet som teller!

Hako er en ettertraktet, seriøs og kompetent leverandør av elektroinstallasjoner med fokus på kundens individuelle krav og behov.

Hako er totalleverandør og tilbyr komplette løsninger fra rådgivning via installasjon og serviceavtaler. Vi etterstreber å forstå kundens behov og bidrar også til lønnsomhetsvurdering og behovsanalyser.

Hako har alltid hatt et mål om å være best på kvalitet og service ut mot våre kunder. Vi søker aktivt å finne de løsningene som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for deg. Hako fokuserer på å bygge opp en solid og god faglig kompetanse innenfor tjenestene vi tilbyr. 

En stor del av vår oppdragsmengde kommer fra langsiktige og fornøyde bedriftskunder som benytter Hako Elektro når de trenger bistand med EL-installasjoner. 

Hako Elektro er en bedrift som bryr seg om sine ansatte, kunder, samarbeidspartnere og miljøet. Hako er et selskap med godt arbeidsmiljø hvor de ansatte trives, hvilket gir motivasjon og glede til å levere god kvalitet hele veien!

Velkommen til oss i Hako Elektro!

Vi skal alltid møte kunden med et smil og vise frem vår stolthet for faget!

Suksess i alle størrelser

Hako Elektro har bistått på mange ulike prosjekter de siste årene. Solid intern kompetanse gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner og leverandør. Her ser du et lite utvalg av våre referanser og hvilken kompetanse som ble brukt i prosjektet.

Prinsdal skole

Byggetid ca 12 måneder og ferdigstilt til skolestart august 2019. Bygget er på 4 etasjer på til sammen ca 2 000 m2 og i tillegg følger sammenknytning med eksisterende skolebygg.

Hako hadde enteprisen med elektro og leverte blant annet:
- Tele, data og UPS
- Sikkerhetsinstallasjoner
- Automasjon, kjøling og ventilasjon

Smestad skole

Påbygget er på 4 etasjer på til sammen 3450 m2 inkludert ny flerbrukshall, bibliotek og aktivitetsrom for elever med spesielle behov. Ferdigstilt februar 2019. Betonmast Romerike hadde hovedenteprisen. 


Hako hadde enteprisen med elektro og leverte blant annet:

– Sikkerhetsfunksjoner
– Motorisert tribune
– El-bil ladeanlegg

Les hva noen av våre kunder sier om oss....

Hande

Vi har gjennom mange år samarbeidet med HAKO Elektro og er veldig godt fornøyd. HAKO har flinke montører som er positive og fleksible. De har også prosjektledere som er meget gode til å forstå kundens behov. De strekker seg langt for at alle skal bli fornøyd og at prosjekter overleveres til avtalt tid.

Anders Asp, Daglig leder

RECOVER

Recover har över lång tid utvecklat ett gott samarbete med Hako som vi är väldigt nöjda med.

Hako har alltid levererat god kvalité i sina arbeten och följer upp sina arbetsuppgifter tätt från kontoret.

Fredrik Larsson, områdeleder Oslo

Studio lindhjem

Vi har benyttet Hako Elektro på flere prosjekter, og gjør det gjerne igjen. De er konkurransedyktige, blide, faglig dyktige og veldig serviceinnstilte. De kommer med gode forslag, og bidrar hver gang til at sluttproduktet blir best mulig.

Borgar Lindhjem, Prosjektleder

Frøiland Bygg

Takker for god og rask hjelp, kvalitet på arbeidet, og fornøyde kunder- hver gang!

Per Eirik Espeland, Avdelingsleder