Til hovedinnhold

Elkontroll

En el-kontroll av det elektriske til bedrifter, industri og sameier er viktig for å forebygge brann og oppdage kritiske feil i det elektriske anlegget. Det er eierens ansvar å sørge at dette er i orden.

HAKO Elektro er sertifisert etter standardene til forsikringsselskapene. Med en el-kontroll reduserer dere risikoen for brann eller driftsstans og man oppfyller kravene til HMS til dokumentasjon av el-sikkerheten. Man får også en betydelig reduksjon i brannforsikringsprisen når eventuelle feil og mangler er rettet. 

Elkontroll i næringsbygg er basert på et supplerende avtaleverk hvor kunden og Hako Elektro AS tydeliggjør rammene for oppdraget og hva som skal inngå av kontrollpunkter. En slik tilnærming er viktig for å sikre en ønsket fleksibilitet. Alle næringsbygg bør jevnlig få gjennomført el-kontroll. Hyppigheten avhenger av bygningens kontrollklasse.

Hvorfor bruke HAKO Elektro til el-kontroll?

Det er avgjørende at man bruker en sertifisert leverandør som oss når man skal gjennomføre en el-kontroll. Vi er godkjent etter standardene til forsikringsselskapene og vil påvirke forsikringen deres positivt. Vi har nødvendig utstyr og intern kompetanse til å gjennomføre kontrollene på en god måte.

HAKO har NEMKO sertifisering.

Vi ser frem til å høre fra deg

Kontakt oss