Til hovedinnhold

Smestad skole

 • Bestilt av: Rælingen kommune
 • Hovedentreprise: Betonmast Romerike
 • Ferdigstilt: 2019
 • Størrelse: 4 etasjer fordelt på 3500 m2

Påbygget er på 4 etasjer på til sammen 3450 m2 inkludert ny flerbrukshall, I tillegg ble flere av rommene i eksisterende bygningsmasse gjort om, blant annet tidligere gym sal, der det ble bygget nytt bibliotek og aktivitetsrom for elever med spesielle behov.

Hako Elektro AS hadde entreprisen for elektro med følgende leveranser:

 • System for jording

 • Føringsveier

 • Hovedfordeling og underfordelinger

 • Kursopplegg

 • El arbeider for solavskjerming

 • El arbeider for automasjon, kjøling og ventilasjon

 • El arbeider for adgangskontroll

 • El arbeider for kameraovervåking

 • El arbeider for AV anlegg i flerbrukshall

 • El arbeider for motorisert tribune

 • Levere og montere belysning og nødlys

 • Levere og montere ur anlegg

 • Levere og montere UPS

 • Sprede nett for tele og data

 • Levere og montere pasientsignal anlegg

 • Levere og montere innbruddsalarm og brannalarmanlegg

 • Lever og monter El-bil ladeanlegg med oppkobling mot Lad i Norge.