Til hovedinnhold

Ladeanlegg elbil

Vi har lang erfaring med å skreddersy ladeanlegg og betalingsløsninger for våre kunder. De siste årene har vi levert over 1000 ladestasjoner. Gjør det enkelt - Bruk Hako Elektro!

ladeanlegg borettslag

Stadig flere bedrifter og sameier tar i bruk ladeanlegg for et økende antall el-biler på parkeringsplassen. Her er det ofte begrenset med effekt tilgjengelig for ladingen. Løsningen er å legge opp en god infrastruktur med smartladere som fordeler den tilgjengelige effekten seg i mellom. Det kalles laststyring, og kan enten være statisk eller dynamisk. 

Vi har god erfaring med installasjon av ladeanlegg for ulike type kunder i Oslo og omegn. Våre prosjektledere går gjennom det elektriske anlegget for å se om det er best med et statisk eller dynamisk ladeanlegg. Vi finner den riktige løsningen for dere og bistår med å sette opp et system for betaling. 

Hvorfor bruke HAKO Elektro?

Vi har de siste årene levert over 1000 ladestasjoner til våre kunder. Vi har kompetansen internt til å sette opp riktig løsning for våre kunder og gode avtaler med partnere for å sette opp ønsket betalingsløsning for forbruk av strøm til lading. Bruker du oss får dere god innføring i type løsninger tilgjengelig og oppfølging av ladeanlegget de neste årene.

Hva er forskjellen på statisk og dynamisk laststyring?

Ved statisk laststyring settes det en fast grense på den totale tillatte effekten i ladeanlegget. Anlegget fordelerer da den den avsatte effekten mellom de bilene som er tilkoblet ladestasjonene.

Ved dynamisk laststyring overvåkes inntaket til bygningen. Ladeanlegget vet da til enhver tid hvor mye strøm som er tilgjengelig. På denne måten har man mulighet til å hente ut mye effekt når forbuket i bygget er lavt, og mindre effekt når forbruket i bygget er høyt, uten at dette påvirker normalforbruket i bygget.

Hvilke betalingsløsninger anbefaler dere?

Man kan benytte seg av RFID brikker som man må holde inntil ladestasjonen for å starte ladingen. Brikken registrerer det månedlige strømforbruket til den enkelte beboer.

En annen metode er å koble ladestasjonene direkte til hver enkelt beboers strømmåler. Begge måtene vil belaste brukerne direkte for strømforbruket på sin ladestasjon. 

Vi ser frem til å høre fra deg

Kontakt oss