Til hovedinnhold

Forsknings-parken

Rehabilitering av eksisterende arealer for ny leietager.

Arbeidsperiode: 2022

Prosjektets navn: Forskningsparken Hus G – Plan 1

Adresse: Gaustadalléen 21 0349 Oslo

Oppdragsgiver: Hande AS / Oslotech

Antall m2: 1250

Kort om prosjektet:

Ombygging av arealer tilpasset ny bruker, i tett samarbeide med gårdeier. Arealene er bygd på prinsippet gjenbruk, men med hovedfokus på energieffektive løsninger.

Hovedtyngden av arbeidene var oppbygging og oppkobling av ny klimakontroll, samt nytt belysningsanlegg med LED teknikk og behovstrying av dette.

Øvrig installasjon ble gjenbruk, med lokale tilpasninger i henhold til ny layout.

Leveranseomfang:

Belysningsutstyr, klimaautomasjon, tilpasning av Nød- og Lede- lys, brannalarm, adgangs kontroll, tele data.