Til hovedinnhold

Våre sertifiseringer

Hako Elektro

  • Er gjennom DSB (direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) registert i Elvirksomhetsregisteret.

  • Er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2 på brannalarm, både prosjekterende og utførende.

  • Er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2 på nødlys, både prosjekterende og utførende.

  • Er EKOM sertifiserte i NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) for tele og data installasjoner.

  • Er gjennom Achilles godkjent i StartBANK.

  • Er medlem i NELFO.

  • Er miljøfyrtårnsertifisert.